Chào mừng bạn đến với Shiva Yoga! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

1. Mục đích thu thập thông tin:

 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng
 • Cải thiện trải nghiệm của bạn
 • Ngăn ngừa gian lận
 • Nghiên cứu hành vi người dùng
 • Tuân thủ pháp luật

2. Loại thông tin chúng tôi thu thập:

 • Thông tin bạn cung cấp (tên, email, số điện thoại,…)
 • Thông tin tự động thu thập (địa chỉ IP, loại thiết bị,…)
 • Vị trí của bạn (nếu bạn bật định vị)

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ
 • Gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn
 • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Nghiên cứu thị trường

4. Chia sẻ thông tin:

Chúng tôi sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba nào cho mục đích marketing. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

 • Khi bạn đồng ý
 • Khi yêu cầu bởi pháp luật
 • Khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi

5. Bảo mật thông tin:

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

6. Quyền của bạn:

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa thông tin của bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn.

7. Thay đổi chính sách:

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào.

8. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
SDT: 0933.05.99.88

Email: shivayoga.vn@gmail.com

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Shiva Yoga!

Chính Sách Bảo Mật Shiva Yoga