I. Định nghĩa, từ viết tắt:

 1. Trung tâm: Trung tâm Shiva Yoga.
 2. BTTM: Bộ thu thập mẫu.
 3. PYCDV: Phiếu Yêu Cầu Dịch Vụ Shiva Yoga, phiếu/văn bản dùng cho KH đăng ký thông tin và dịch vụ của Công ty.
 4. Ứng dụng Shiva Yoga: Ứng dụng di động (app), trang mạng (web) dùng cho KH đăng ký thông tin và dịch vụ của Công ty.
 5. KH: Khách hàng.
 6. DV: Dịch vụ tập luyện, tư vấn và hướng dẫn Yoga do Công ty cung cấp.
 7. Chính sách: Chính sách hoàn phí, đổi, hủy dịch vụ này.
 8. Mẫu: là phiếu đăng ký tập luyện Yoga, được điền thông tin từ chính Khách Hàng theo đúng hướng dẫn của Shiva Yoga và chỉ dẫn đính kèm theo BTTM.

II. Chính sách đổi Dịch vụ:

1. KH muốn đổi dịch vụ đã đăng ký chỉ áp dụng khi đáp ứng được đầy đủ những điều kiện sau:

a. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký DV và/hoặc trước khi Công ty thực hiện sắp xếp lịch tập luyện (tùy điều kiện nào đến trước);

b. Phí DV đăng ký thay đổi phải bằng hoặc cao hơn Phí DV mà KH đã đăng ký trước đó. Trong trường hợp này, giá trị DV thay đổi được áp dụng như sau:

 • (i) Trong trường hợp DV mà KH muốn đổi có giá DV cao hơn giá DV đã đăng ký, KH phải thanh toán phí DV chênh lệch trong vòng 03 ngày kể từ ngày phát sinh yêu cầu đổi DV;
 • (ii) Trong trường hợp DV mà KH muốn đổi có giá DV bằng giá DV đã đăng ký, KH không phải thanh toán phí chênh lệch DV; và
 • (iii) Trong trường hợp DV mà KH muốn đổi có giá DV thấp hơn giá DV đã đăng ký, KH không phải trả thêm phí nhưng sẽ không được hoàn lại thanh toán phí chênh lệch DV.

Lưu ý: Khách hàng phải thanh toán các chi phí phát sinh BTTM liên quan đến yêu cầu đổi DV của KH nếu có.

2. Nếu KH mua DV thông qua đại lý/đối tác (“đối tác”) của Công ty thì KH sẽ liên hệ với bên đối tác để giải quyết những thắc mắc và khiếu nại về DV (nếu có).

3. Trong mọi trường hợp, nếu có sự khác biệt, không thống nhất thông tin do KH đăng ký tại PYCDV, Công ty sẽ xem như thông tin tại PYCDV có giá trị áp dụng, thực hiện.

III. Chính sách hủy Dịch vụ:

 1. Đối với KH:

Khách hàng được hủy DV đã đăng ký với các điều khoản sau:

 • Hủy trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký: hoàn 100% phí DV.
 • Hủy sau 7 ngày kể từ ngày đăng ký: không được hoàn phí DV.
 1. Đối với Công ty:

Công ty có quyền hủy cung cấp DV trong các trường hợp sau:

a) KH không nhận BTTM: Công ty gửi BTTM cho KH 02 lần nhưng KH từ chối nhận BTTM mà không phải do lỗi của Công ty hoặc đơn hàng bị trả về do không có người nhận.

b) KH làm hư hỏng, mất BTTM: Công ty gửi BTTM nhưng KH làm hư hỏng, mất BTTM tối đa 02 lần. Nếu KH không đồng ý lấy Mẫu lần 03, Công ty có quyền hủy DV. Nếu KH vẫn muốn sử dụng DV thì phải trả phí BTTM từ lần thứ 03 trở đi.

c) KH không gửi lại Mẫu cho Công ty: trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được BTTM mà Công ty không nhận được Mẫu của KH.

Trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày Công ty gửi thông báo chính thức bằng email và/hoặc tin nhắn theo thông tin do KH cung cấp tại PYCDV và/hoặc Ứng dụng di động Shiva Yoga về việc hủy DV đến KH, nếu Công ty không nhận được bất kì phản hồi nào về việc muốn tiếp tục DV, KH được xem là đồng ý với việc hủy DV của Công ty.

IV. Chính sách hoàn phí Dịch vụ:

1. Trong trường hợp hủy cung cấp dịch vụ như đề cập ở phần II Chính sách này, KH sẽ được hoàn phí DV theo các điều khoản sau:

 • Hủy trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký: hoàn 100% phí DV.
 • Hủy sau 7 ngày kể từ ngày đăng ký: KH được hoàn phí DV theo tỷ lệ sau:
  • Sau 7 ngày và trước 15 ngày: hoàn 50% phí DV.
  • Sau 15 ngày: không được hoàn phí DV.

2. Thời hạn hoàn phí Dịch vụ:

 • Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Công ty gửi thông báo chính thức đến KH qua thư điện tử và/hoặc tin nhắn hoặc bất kỳ phương thức nào khác theo quy định của Công ty.

3. Sau khi Công ty hủy DV và hoàn tất việc hoàn phí cho KH (nếu có), Công ty không còn bất kỳ nghĩa vụ và quyền lợi nào liên quan đến KH. Công ty được bảo lưu quyền thực hiện hoặc từ chối thực hiện các DV tiếp theo cho KH.

V. Hiệu lực/áp dụng:

 1. Chính sách được áp dụng từ ngày 10/03/2024.
 2. Công ty bảo lưu quyền được cập nhật, thay đổi theo Chính sách này tại mọi thời điểm.
 3. KH vui lòng cập nhật chính sách mới nhất tại Trang mạng (website: shiva.vn) để cập nhật thông tin liên quan.

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Shiva Yoga!

Chính sách đổi, hủy dịch vụ và hoàn phí dịch vụ Shiva Yoga